пʼятниця, 22 січня 2016 р.

Чим зайнятися вдома, коли в школі КАРАНТИН. Біологія 11 клас

Дорогі мої одинадцятикласники пропоную самостійно опрацювати матеріал з теми "Генетичні основи селекції організмів" (параграфи 16, 17, 18 підручника, виконати завдання с.115-116 підручника).


Цікаві факти
Унаслідок спорідненого схрещування з кожним наступним поколінням підвищується гомозиготність гібридів. Це пояснюється тим, що генетична близькість батьків збільшує ймовірність поєднання у потомках одних і тих самих алелів різноманітних генів пропорційно до ступеня спорідненості.
У самозапильних рослин уже у 10-му поколінні спостерігається майже повна гомозиготність (до 99,9 %), а при схрещуванні братів із сестрами чи батьків із нащадками такий результат може бути досягнений після 20-го покоління. Проте досягнути 100%-ї гомозиготності за всіма генами не вдається, бо вона порушується внаслідок мутацій, що постійно виникають.
Наслідки спорідненого схрещування були відомі людині ще з давніх часів. Наприклад, близько 20 % людей-альбіносів є нащадками від споріднених шлюбів. Відомо, що в людини є декілька рецесивних летальних алелів, здатних у гомозиготному стані спричинити смерть. Тому шлюби між близькими родичами вважалися небажаними або взагалі заборонялися релігією чи законами.
Неспоріднене схрещування, або аутбридинг (від англ. out — поза та breeding — розведення),— гібридизація організмів, які не мають тісних родинних зв’язків, тобто представників різних ліній, сортів чи порід одного виду. Неспорідненими вважають особин, у яких немає спільних предків принаймні протягом попередніх шести поколінь. Аутбридинг застосовують для поєднання у потомстві цінних властивостей, притаманних різним лініям, породам чи сортам. При аутбридингу в кожного наступного покоління підвищується гетерозиготність нащадків. Це пояснюється тим, що із зменшенням ступеня спорідненості організмів зростає ймовірність наявності
в них різних алелів певних генів.
У разі неспорідненого схрещування часто спостерігається явище гетерозису. (Пригадайте, що являє собою гетерозис.) Гетерозис повною мірою виявляється
в першому поколінні гібридів, однак у наступних, унаслідок розщеплення ознак та переходу частини генів у гомозиготний стан, його ефект слабшає і до восьмого покоління сходить нанівець. У рослин гетерозис можна закріпити вегетативним розмноженням, подвоєнням числа хромосом або партеногенезом.
Явище гетерозису широко застосовується в сільському господарстві, оскільки воно значно підвищує продуктивність (наприклад, у кукурудзи — до 20–25 %). Ефект гетерозису добре виражений в овочевих культур (цибулі, томатів, огірків, баклажанів, буряків тощо). У тваринництві схрещування між різними породами прискорює ріст
і статеве дозрівання, поліпшує якість м’яса, молока тощо.
Віддалена гібридизація — схрещування особин, які належать до різних видів
і навіть родів із метою поєднання у гібридів цінних спадкових ознак представників різних видів.
При віддаленій гібридизації гібриди часто є стерильними (не дають нащадків). Уперше методику подолання стерильності міжвидових гібридів у рослин розробив
у 1924 р. Г. Д. Карпеченко на прикладі гібрида капусти та редьки, який за своїм фенотипом займав проміжне положення між відповідними фенотипами батьків.
Якщо в рослин міжвидові гібриди можна розмножувати вегетативно, то у хребетних тварин, як вам відомо, вегетативне розмноження неможливе. Розмножують складні міжвидові гібриди за допомогою методів клітинної інженерії. Зокрема, новий організм вирощують з окремих гібридних соматичних клітин. Цей метод дістав назву клонування.
Міжвидові гібриди рослин: гібрид пшениці та пирію; гібрид пшениці з житом (тритікале); гібрид китайської цукрової тростини з дикими видами (це сприяло підвищенню цукристості); гібрид рапсу і кормової капусти; гібрид суріпиці і капусти китайської; гібрид малини та ожини; гібрид сливи й терену; гібрид горобини та сибірського глоду.
Міжвидові гібриди тварин: гібрид кобили та осла (мул); гібрид одногорбого та двогорбого верблюдів; гібрид тонкорунних овець (мериносів) і дикого гірського барана (архара); гібриди яка з великою рогатою худобою (сарлики та хайнаки); гібрид білуги та стерляді (бістер).

Пропоную виконати біологічний диктант і надіслати мені на електронну адресу boyku@ukr.net

Біологічний диктант
1. ___________ — це сукупність усіх генів організму. 2. ___________ — це модифікація ознаки під впливом зовнішніх факторів і яка копіює ознаку, властиву для іншого генотипу. 3. ___________ — це сукупність усіх ознак і властивостей особини, що формуються в процесі взаємодії генетичної структури із зовнішнім середовищем.
4. ___________ — це організми, у яких генетичний матеріал штучно змінений.
5. ___________ — це здатність живих організмів набувати нових ознак. 6. ГМО створюються однією з галузей біології — ___________. 7. Першим генетично модифікованим комерційним продуктом був __________. 8. У біології особина, яка складається з ідіотипово різних клітин або клітинних систем, називається __________. 9. Першою твариною-химерою була __________. 10. У генетиці людини для простеження певної ознаки в ряді поколінь використовують _________________ метод. 11. Генотип + ____________ + випадкові варіації → фенотип. 12. __________ — розділ генетики, що вивчає закономірності спадковості й мінливості ознак у людини.

Підготувати повідомлення про розвиток біотехнології, клонування.

Бажаю успіхів !!!!

Немає коментарів:

Дописати коментар